Klanten.
Hogeschool Inholland

Projectleiding Strategisch Programma voor het in 2010/2011 aangetreden College van Bestuur. Het opstellen van een gedegen analyse en aanreiken speerpunten voor een strategisch programma, als een antwoord op de turbulentie over de kwaliteit van de hogeschool.

Begeleiding van het managementteam domein Management Finance & Recht bij het opstellen van hun jaarplan volgens het INK-managementmodel met concrete speerpunten en resultaten en in aansluiting op het strategisch programma van Inholland.

Opzetten van een business case voor het samenvoeging van zes opleidingen tot een brede bachelor Business Studies. De clustering van de economieopleidingen is in de lijn met de prestatieafspraken die Hogeschool Inholland in 2012 maakte met het ministerie van OCW en de weg naar het ‘andere Inholland’ demonstreert. Per studiejaar 2014 is deze nieuwe studie van start gegaan op vijf vestigingen.

Interim directeur van de Dienst Onderwijs en de Dienst Onderzoek. Het professionaliseren en samenvoegen van de dienst Onderwijs (onderwijs, kwaliteit en research) en de dienst Onderzoek (lectoraten, subsidiedesk, masters en professionaliseren onderzoek); het decentraliseren van medewerkers naar de zes nieuwe domeinen van onderwijs. Voor de decentralisatie bestonden de diensten uit elk 90 medewerkers; na de decentralisatie bestond de samengevoegde Dienst Onderwijs & Onderzoek uit 25 medewerkers.

Interim directeur om een dienst Beleid en Advies op te zetten en in te richten, waarin de diensten Onderwijs, Onderzoek, Marketing & Communicatie, HRM en Internationalisering worden opgenomen. De oprichting is met succes afgerond.

<< terug naar overzicht klanten

Move To Change

Move to Change bouwt met professionals aan een professionele organisatie.

Samen betekenis geven aan wat we willen bereiken. Een krachtige organisatie bouw je samen.

Move to Change is een initiatief van
linkedin Anita van der Wal.

Voor QuatroSpect werkt Move to Change samen met geassocieerd adviseurs.

Bent u geïnteresseerd in een gesprek?
Neem contact met ons op.