Management consultancy

U weet wat u wilt.

U wilt een richtinggevende strategische agenda met aansprekende resultaten waarbij alle organisatieniveaus hetzelfde doel nastreven.
U wilt uw organisatie en professionals een stap verder brengen gezien de veranderende context.
U wilt er zeker van zijn dat de kwaliteit van uw organisatie gewoon goed is.
U wilt het stuur in handen hebben en u eenvoudig kunnen verantwoorden over uw prestaties.

Soms is het geen kwestie van willen, maar van moeten. En van durven.

Move to Change helpt u daar te komen.

Move to Change begeleidt uw organisatie bij deze vraagstukken.
Wij doen dit in de rol van adviseur, programmadirecteur of interim directeur.

Voorbeelden van onze begeleiding zijn:

  • het ontwikkelen van een (meerjaren) beleid en strategie
  • organisatie ontwikkelingstrajecten en -programma's
  • effectief sturen en verantwoorden
  • het ontwikkelen van resultaatgerichte kwaliteitsprogramma's 
  • het herijken en vernieuwen van het dienstverleningsconcept voor externe en interne stakeholders
  • het verbeteren van de afstemming en dialoog tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht/Commissarissen

Ook worden mediationtechnieken gebruikt waar interne verhoudingen zijn vastgelopen.

We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking. Neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

<< terug naar Diensten

Move To Change

Anders kijken en meer zien. Move to Change nodigt uw organisatie uit.

Zonder beweging geen verandering. Move to Change helpt u organisatie een volgende stap te zetten. Samen met u. Om er beter van te worden.